Program „Nasza Łódź”

logotyp Varia 2

 
 

Wieloletni program edukacyjny „Nasza Łódź”, realizowany na zamówienie Miasta Łódź przez Spółdzielnię VARIA,  to projekt mający na celu wsparcie procesu rewitalizacji centrum Łodzi oraz opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich. Jego zadaniem jest wzmocnienie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej a także promowanie wiedzy o procesie rewitalizacji wśród najmłodszych użytkowników Miasta, czyli dzieci i młodzieży. Program ten zostanie zapoczątkowany poprzez realizację projektu pilotażowego w ramach którego zostaną wypracowane: podręcznik, scenariusze, programy edukacyjne dla Kół Detektywów Łódzkich, innowacyjne pomoce naukowe. Odbędą się szkolenia dla nauczycieli oraz lekcje modelowe. W ramach działań powstaną w łódzkich placówkach edukacyjnych Koła Detektywów Łódzkich, które w ramach swoich zadań odwiedzą wybrane instytucje kultury. Program pilotażowy zakończy się Zlotem Kół Detektywów Łódzkich, rozdaniem nagród w konkursach i przekazaniem do szkół podręcznika oraz wypracowanych pomocy naukowych. Do projektu pilotażowego zgłosiło się 105 placówek edukacyjnych ok. 340 nauczycieli.

Comments are closed